Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Tỉnh

THÔNG BÁO SỐ 151/TB-SVHTT NGÀY 04/10/2019 CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH KHÁNH HÒA

Thông báo số 151/TB-SVHTT ngày 04/10/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về danh mục TTHC cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thông qua Trung tâm hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO SỐ 1246/TB-SDL NGÀY 18/9/2019 CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA

THÔNG BÁO DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH CHO PHÉP THỰC HIỆN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN PHÍ, LỆ PHÍ, NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH THÔNG QUA TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA TỈNH KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH 2757/QĐ-UBND NGÀY 26/8/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Ngày 26/8/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. Thông qua danh mục có 260 thủ tục hành chính thực hiện thanh toán trực tuyến, (trong đó: cấp tỉnh 210, cấp huyện 45, cấp xã 05) trên 15 lĩnh vực.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2620/QĐ-UBND NGÀY 13/8/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về công bố danh mục TTHC lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã

QUYẾT ĐỊNH 1702/QĐ-UBND NGÀY 03/6/2019 CỦA UBND TỈNH

Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4

Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về danh mục TTHC tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
HCCtthclich DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/18/2019 8:52:38 PM

^ Về đầu trang