Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Thị xã

QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/QĐ-UBND NGÀY 06/01/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC UBND CẤP HUYỆN

QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/QĐ-UBND NGÀY 06/01/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC UBND CẤP HUYỆN

THÔNG BÁO SỐ 700/TB-PKT NGÀY 24/9/2019

THÔNG BÁO VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA PHÒNG KINH TẾ

THÔNG BÁO SỐ 279/TB-UBND NGÀY 12/09/2019 CỦA UBND THỊ XÃ NINH HÒA

Thông báo số 279/TB-UBND ngày 12/9/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa về công bố danh mục TTHC cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính công thông qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO SỐ 2459/TB-TCKH NGÀY 03/9/2019 CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ XÃ NINH HÒA

Thông báo số 2459/TB-TCKH ngày 03/9/2019 của Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Ninh Hòa về Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính công thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
BanerKien nghi HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so tthclich Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/30/2020 3:53:04 AM

^ Về đầu trang