Liên kết website
Bản đồ hành chính
bannerban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Quyết định

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2030

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2030

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2030
QUYẾT ĐỊNH SỐ 562/QĐ-UBND NGÀY 11/6/2021 CỦA UBND THỊ XÃ NINH HÒA VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC VÀ KIỂM SOAT TTHC NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH SỐ 562/QĐ-UBND NGÀY 11/6/2021 CỦA UBND THỊ XÃ NINH HÒA VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC VÀ KIỂM SOAT TTHC NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH SỐ 562/QĐ-UBND NGÀY 11/6/2021 CỦA UBND THỊ XÃ NINH HÒA VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC VÀ KIỂM SOAT TTHC NĂM 2021
QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/QĐ-UBND NGÀY 14/6/2021 VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN BỐ ISO 9001:2015

QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/QĐ-UBND NGÀY 14/6/2021 VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN BỐ ISO 9001:2015

QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/QĐ-UBND NGÀY 14/6/2021 VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN BỐ ISO 9001:2015
QUYẾT ĐỊNH SỐ 276/QĐ-UBND NGÀY 26/3/2021 CỦA UBND THỊ XÃ NINH HÒA VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH SỐ 276/QĐ-UBND NGÀY 26/3/2021 CỦA UBND THỊ XÃ NINH HÒA VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH SỐ 276/QĐ-UBND NGÀY 26/3/2021 CỦA UBND THỊ XÃ NINH HÒA VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/QĐ-UBND NGÀY 08/02/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/QĐ-UBND NGÀY 08/02/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/QĐ-UBND NGÀY 08/02/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/QĐ-UBND NGÀY 22/02/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/QĐ-UBND NGÀY 22/02/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/QĐ-UBND NGÀY 22/02/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2021
QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/QĐ-UBND NGÀY 27/01/2021 VỀ ÁP DỤNG TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/QĐ-UBND NGÀY 27/01/2021 VỀ ÁP DỤNG TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/QĐ-UBND NGÀY 27/01/2021 VỀ ÁP DỤNG TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
BanerCHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025Khảo sát CCHC: CB, CC, VCMỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2021)BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-202690 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐCSVNKien nghi HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so tthclich Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/30/2023 3:57:34 PM

^ Về đầu trang