Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Phường

TTHC LĨNH VỰC DÂN SỐ KHHGĐ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT UBND CẤP XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1947/QĐ-UBND NGÀY 17/6/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Lĩnh vực Dân số KHHGĐ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã theo Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

TTHC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT UBND CẤP XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1740/QĐ-UBND NGÀY 05/6/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm giải quyết UBND cấp xã theo Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

TTHC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 985/QĐ-UBND NGÀY 08/4/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã theo Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

TTHC LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC THẨM QUYỀM GIẢI QUYẾT UBND CẤP XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 341/QĐ-UBND NGÀY 30/01/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã theo Quyế định số 341/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
BanerKien nghi HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so tthclich Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/23/2020 1:46:14 PM

^ Về đầu trang