Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Thông bao về việc chủ động ứng phó bão số 6

Thông bao về việc chủ động ứng phó bão số 6

Thông bao về việc chủ động ứng phó bão số 6
Chủ động ứng phó bão số 6

Chủ động ứng phó bão số 6

Chủ động ứng phó bão số 6
CHỈ ĐẠO CỦA HĐND VÀ UBND
UBND thị xã Ninh Hòa triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới

CHỈ ĐẠO CỦA HĐND VÀ UBND UBND thị xã Ninh Hòa triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới

CHỈ ĐẠO CỦA HĐND VÀ UBND UBND thị xã Ninh Hòa triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới
CHỈ ĐẠO CỦA HĐND VÀ UBND
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa triển khai

CHỈ ĐẠO CỦA HĐND VÀ UBND Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa triển khai

CHỈ ĐẠO CỦA HĐND VÀ UBND Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa triển khai
Thông báo kết luận thường trực UBND phường tháng 10 năm 2019

Thông báo kết luận thường trực UBND phường tháng 10 năm 2019

Thông báo kết luận thường trực UBND phường tháng 10 năm 2019
CHỈ ĐẠO CỦA HĐND VÀ UBND
V/v hưởng ứng Cuộc thi

CHỈ ĐẠO CỦA HĐND VÀ UBND V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III trên địa bàn thị xã

CHỈ ĐẠO CỦA HĐND VÀ UBND V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III trên địa bàn thị xã
CHỈ ĐẠO CỦA HĐND VÀ UBND
Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

CHỈ ĐẠO CỦA HĐND VÀ UBND Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

CHỈ ĐẠO CỦA HĐND VÀ UBND Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỌP GIAN BAN TỔ DÂN PHỐ THÁNG 9 NĂM 2019

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỌP GIAN BAN TỔ DÂN PHỐ THÁNG 9 NĂM 2019

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỌP THƯỜNG TRỰC UBND THÁNG 7 NĂM 2019

KẾ HOẠCH SỐ 824/KH-UBND NGÀY 30/9/2019 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP

Kế hoạch số 824/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND phường Ninh Hiệp về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" , giai đoạn 2019-2025
THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỌP THƯỜNG TRỰC UBND THÁNG 9 NĂM 2019

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỌP THƯỜNG TRỰC UBND THÁNG 9 NĂM 2019

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỌP THƯỜNG TRỰC UBND THÁNG 9 NĂM 2019
BanerKien nghi HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so tthclich Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/23/2020 1:29:21 PM

^ Về đầu trang