Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 6 và phương hướng hoạt động trong tháng 7 năm 2019

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 6 và phương hướng hoạt động trong tháng 7 năm 2019

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 6 và phương hướng hoạt động trong tháng 7 năm 2019

Thông báo Kết luận của UBND phường 6 tháng đầu năm 2019

Thông báo Kết luận của UBND phường 6 tháng đầu năm 2019

Quyết định phân công Chủ tịch, phó Chủ tịch và các thành viên của UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quyết định phân công Chủ tịch, phó Chủ tịch và các thành viên của UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng tháng 5 năm 2019

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng tháng 5 năm 2019

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng tháng 5 năm 2019
Kế hoạch giới thiệu văn bản Luật mới

Kế hoạch giới thiệu văn bản Luật mới

Kế hoạch giới thiệu văn bản Luật mới
Quyết định về việc ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND phường Ninh Hiệp

Quyết định về việc ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND phường Ninh Hiệp

Quyết định về việc ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND phường Ninh Hiệp

Kế hoạch cuộc thi viết "Tìm hiểu thủ tục hành chính" năm 2018

Kế hoạch cuộc thi viết "Tìm hiểu thủ tục hành chính" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
HCCtthclich DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/17/2019 1:43:38 PM

^ Về đầu trang