Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CÔNG BỐ TTHC

QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/QĐ-UBND NGÀY 14/01/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ TTHC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/QĐ-UBND NGÀY 14/01/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC CÔNG BỐ TTHC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/QĐ-UBND NGÀY 06/01/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC UBND CẤP HUYỆN

QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/QĐ-UBND NGÀY 06/01/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC UBND CẤP HUYỆN
BanerKien nghi HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so tthclich Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/23/2020 2:43:10 PM

^ Về đầu trang