Liên kết website
Bản đồ hành chính
bannerban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO SỐ 1160/TB-UBND NGÀY 24/6/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KẾT LUẬN CUỘC HỌP MỘT CỬA THÁNG 5/2021

THÔNG BÁO SỐ 1160/TB-UBND NGÀY 24/6/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KẾT LUẬN CUỘC HỌP MỘT CỬA THÁNG 5/2021

THÔNG BÁO SỐ 1160/TB-UBND NGÀY 24/6/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KẾT LUẬN CUỘC HỌP MỘT CỬA THÁNG 5/2021
QUYẾT ĐỊNH SỐ 562/QĐ-UBND NGÀY 11/6/2021 CỦA UBND THỊ XÃ NINH HÒA VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC VÀ KIỂM SOAT TTHC NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH SỐ 562/QĐ-UBND NGÀY 11/6/2021 CỦA UBND THỊ XÃ NINH HÒA VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC VÀ KIỂM SOAT TTHC NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH SỐ 562/QĐ-UBND NGÀY 11/6/2021 CỦA UBND THỊ XÃ NINH HÒA VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC VÀ KIỂM SOAT TTHC NĂM 2021
CÔNG VĂN SỐ 1129/UBND NGÀY 18/6/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 5/2021

CÔNG VĂN SỐ 1129/UBND NGÀY 18/6/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 5/2021

CÔNG VĂN SỐ 1129/UBND NGÀY 18/6/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 5/2021
BÁO CÁO SỐ 1094/BC-UBND NGÀY 14/6/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KIỂM SOÁT TTHC QUÝ II/2021

BÁO CÁO SỐ 1094/BC-UBND NGÀY 14/6/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KIỂM SOÁT TTHC QUÝ II/2021

BÁO CÁO SỐ 1094/BC-UBND NGÀY 14/6/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KIỂM SOÁT TTHC QUÝ II/2021
BÁO CÁO SỐ 978/BD-UBND NGÀY 03/6/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

BÁO CÁO SỐ 978/BD-UBND NGÀY 03/6/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

BÁO CÁO SỐ 978/BD-UBND NGÀY 03/6/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
THÔNG BÁO SỐ 852/TB-UBND NGÀY 19/5/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIÊP VỀ THÔNG BÁO CUỘC HỌP MỘT CỬA THÁNG 4/2021

THÔNG BÁO SỐ 852/TB-UBND NGÀY 19/5/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIÊP VỀ THÔNG BÁO CUỘC HỌP MỘT CỬA THÁNG 4/2021

THÔNG BÁO SỐ 852/TB-UBND NGÀY 19/5/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIÊP VỀ THÔNG BÁO CUỘC HỌP MỘT CỬA THÁNG 4/2021
CÔNG VĂN SỐ 795/UBND NGÀY 12/5/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 3/2021

CÔNG VĂN SỐ 795/UBND NGÀY 12/5/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 3/2021

CÔNG VĂN SỐ 795/UBND NGÀY 12/5/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 3/2021
THÔNG BÁO SỐ 646/TB-UBND NGÀY 22/4/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KẾT LUẬN CUỘC HỌP BỘP PHẬN MỘT CỬA THÁNG 3/2021

THÔNG BÁO SỐ 646/TB-UBND NGÀY 22/4/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KẾT LUẬN CUỘC HỌP BỘP PHẬN MỘT CỬA THÁNG 3/2021

THÔNG BÁO SỐ 646/TB-UBND NGÀY 22/4/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ KẾT LUẬN CUỘC HỌP BỘP PHẬN MỘT CỬA THÁNG 3/2021
QUYẾT ĐỊNH SỐ 276/QĐ-UBND NGÀY 26/3/2021 CỦA UBND THỊ XÃ NINH HÒA VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH SỐ 276/QĐ-UBND NGÀY 26/3/2021 CỦA UBND THỊ XÃ NINH HÒA VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH SỐ 276/QĐ-UBND NGÀY 26/3/2021 CỦA UBND THỊ XÃ NINH HÒA VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
BÁO CÁO SỐ 300/BC-UBND NGÀY 12/3/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC QUÝ I/2021

BÁO CÁO SỐ 300/BC-UBND NGÀY 12/3/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC QUÝ I/2021

BÁO CÁO SỐ 300/BC-UBND NGÀY 12/3/2021 CỦA UBND PHƯỜNG NINH HIỆP VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC QUÝ I/2021
BanerCHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025Khảo sát CCHC: CB, CC, VCMỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2021)BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-202690 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐCSVNKien nghi HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so tthclich Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/20/2021 12:39:43 AM

 
Thiết kế website         
 
 
^ Về đầu trang